Vrijwilligersbeleid Fase 2

8 september 2017 21:45


Gisteren zijn we begonnen met fase 2 van het vrijwilligersbeleid wat RKVVO heeft ingevoerd. Wilbert Reuter heeft het als taak op zich genomen om het vrijwilligersbeleid 'uit te rollen'. Gisteren is de eerste vergadering geweest met de coördinatoren van de teams. Aan hun de taak om het goed over te brengen naar het team en een keuze te maken uit de teamtaken.

Probleem / uitdaging:
Al enkele jaren constateren we dat we een groot aantal vrijwilligers hebben die zich het hele jaar door actief inzetten voor de vereniging.
Daar zijn we als bestuur natuurlijk heel blij mee! We constateren echter ook dat dit aantal vrijwilligers niet voldoende is om de nodige activiteiten tot stand te brengen. Meer info: https://www.rkvvo.nl/1/965/buitengewone-ledenvergadering-op-7-juni/.
Wij zijn van mening dat we binnen 5 jaar geen extreme contributieverhoging kunnen en willen toepassen. Tevens willen wij een vereniging blijven die voornamelijk bestaat uit vrijwilligers en in uitzondering uit betaalde krachten in plaats van andersom. Het is dan ook bittere noodzaak nu actie te ondernemen!

Oplossing:
Het bestuur is van mening dat ieder lid een bijdrage dient te leveren aan vrijwilligerswerk. Dit werk zal gefaseerd worden ingevoerd.
Het bestuur is dan ook voornemens om – te beginnen nu met de senioren en A-jeugd – teamtaken voor leden verplicht te stellen, met een minimale belasting van 10 uur per seizoen. Later worden ook jeugdleden, cq hun ouders hiervoor benaderd.
Tijdens de ledenvergadering in april 2017 hebben de aanwezigen ervoor gekozen dat ieder seniorenlid en de categorie JO19 circa 10 uur per jaar werk gaat verrichten ten behoeve van de vereniging. Dit werk wordt in teamverband uitgevoerd.
Zie hiervoor ook:  samenvatting extra ledenvergadering vrijwilligersbeleid maart 2017 en verslag extra ledenvergadering april 2017

Wie zijn er vrijgesteld van deze teamtaken:
  • Indien je al een vast vrijwilligerswerk bij RKVVO doet - vaste functie noemen wij circa 50 uur op jaarbasis (commissieleden, bestuur, trainers, leiders etc.).
  • Niet actieve leden.
  • Sponsoren.
  • Coördinatoren: deze coördinatietaken vallen ook onder de teamtaak en daardoor is de coördinator vrijgesteld van de gekozen teamtaak. De coördinator heeft de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de uitvoering van de teamtaken binnen het team.
  • Organisatoren barcompetitie.
De coördinatoren gaan de teamleden voorzien van de nodige informatie en dan hopen we op korte termijn te kunnen starten. Door het jaar heen vragen wij ook vrijwilligers voor allerlei taken. Ook daarvoor kun jij je inschrijven / opgeven etc. De coördinator noteert de uren die je als taak hebt uitgevoerd en dat wordt in mindering gebracht op de 10 uur.

Heb nou niet de gedachten dat dit alleen bij onze club speelt. Google maar eens en je komt duizenden voorbeelden tegen. 
Eyeopener: 300% contributieverhoging

Maak ons trots en zorg ervoor dat dit slaagt zodat we eventuele consequenties niet hoeven in te voeren!
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!